14. 6. 2023 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 13. 6. 2023 do datové schránky doručenou písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o poskytnutí rozhodnutí Městského úřadu Vysoké Mýto ze dne 10. 11. 2022, č. j. MUVM/076134/2022. Povinný subjekt žadateli 28. 6. 2023 sdělil, že požadovanou informaci nemá k dispozici, protože na základě odvolání ve věci přestupku postoupil kompletní spisový materiál včetně rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu, a to Krajskému úřadu Pardubického kraje k dalšímu vyřízení. Po vrácení spisu povinný subjekt požadovanou kopii rozhodnutí poskytl.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 10 7. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky