14. 9. 2020 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Město Vysoké Mýto obdrželo 14. 9. 2020 e-mailem písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o kopie dokumentů ze správního spisu MUVM/058675/2020. Povinný subjekt kopie požadovaných dokumentů poskytl. 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 25. 9. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem