15. 6. 2018 Informace o činnosti stavebního úřadu ohledně stavby supermarketu v Chocni

Žádost:

„Žádost se týká pozemků p. č. 334/1 a 333/2 v k.ú. Choceň (651974) v obci Choceň. Poskytněte mi prosím následující informace:

1) Sdělte mi, zda Váš úřad od 1.1.2017 vydal nějakou územně plánovací informaci dle § 21 stavebního zákona k záměru stavby obchodu, či supermarketu na některém z předmětných pozemků.

2) Pokud je odpověď na otázku č. 1 kladná, sdělte mi o jaký záměr se jedná, jaké jsou jeho charakteristiky, kdy a komu byla územně plánovací informace vydána.

3) Pokud je odpověď na otázku č. 1 kladná, zašlete mi kopie všech vydaných územně plánovacích informací dle bodu 1.

4) Pokud je odpověď na otázku č. 1 kladná, zašlete mi kopie všech podaných žádostí o územně plánovacích informací dle bodu 1.

5) Sdělte mi, zda Váš úřad vydal od 1.1.2017 nějaké závazné stanovisko k záměru stavby obchodu, či supermarketu na některém z předmětných pozemků.

6) Pokud je odpověď na otázku č. 5 kladná, sdělte o jaké závazné stanovisko se jedná, k jakému záměru, komu a kdy bylo vydáno.

7) Pokud je odpověď na otázku č. 5 kladná, zašlete mi kopie všech závazných stanovisek dle bodu 5.

8) Pokud je odpověď na otázku č. 5 kladná, zašlete mi kopie všech žádostí o závazné stanovisko, které byly vyřízeny.

9) Sdělte mi, zda váš úřad eviduje nějakou žádost o závazné stanovisko k záměru stavby obchodu, či supermarketu na některém z předmětných pozemků, která dosud není vyřízená.

10) Pokud je odpověď na otázku č. 9 kladná, sdělte mi jaký záměr je předmětem nevyřízené žádosti, kdo je žadatelem a kdy byla žádost podána.

11) Pokud je odpověď na otázku č. 9 kladná, zašlete mi kopie všech dosud nevyřízených žádostí o závazné stanovisko dle bodu 9.“

 

Způsob podání: písemně, e-mailem 

 

Odpověď:

Ad 1) Městský úřad Vysoké Mýto nevydal od 1.1.2017 žádnou územně plánovací informaci dle § 21 stavebního zákona k záměru stavby obchodu, či supermarketu na žádném z předmětných pozemků.

Ad 2), 3) a 4) Vzhledem k negativní odpovědi v bodě 1) bezpředmětné.

Ad 5) Městský úřad Vysoké Mýto nevydal od 1.1.2017 žádné závazné stanovisko k záměru stavby obchodu, či supermarketu na žádném z předmětných pozemků.

Ad 6), 7) a 8) Vzhledem k negativní odpovědi v bodě 5) bezpředmětné.

Ad 9) Městský úřad Vysoké Mýto neeviduje žádnou žádost o závazné stanovisko k záměru stavby obchodu, či supermarketu na žádném z předmětných pozemků, která dosud není vyřízená.

Ad 10 a 11) Vzhledem k negativní odpovědi v bodě 9) bezpředmětné.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 25. 6. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem