16. 1. 2017 Informace o vyjmutí ze ZPF

Žádost:

Kolik bylo u Vás na ORP vyřízeno žádost o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF? Poprosil bych Vás o doplnění 6 údajů v formuláři níže. Vždy se jedná o součet žádostí za daný rok a kategorii. Pokud by nebylo možné rozdělit dle kategorií trvalé/dočasné (předpokládáme, že naprostá většina bude trvalé odejmutí), poprosím o celkový počet zpracovaných žádostí za daný rok.“

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Počet vyjmutí ze ZPF za rok 2014 Počet vyjmutí ze ZPF za rok 2015

Počet vyjmutí ze ZPF za rok 2016

 

Trvalé        71 Trvalé        82 Trvalé       71
Dočasné      2 Dočasné      1 Dočasné     0

 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 27. 1. 2017

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky