17. 3. 2024 Systém ochrany oznamovatelů

Žádost:
V rámci mé diplomové práce zjišťuji využitelnost systému ochrany oznamovatelů. Tento systém měla města nad 10 000 obyvatel povinnost, dle zákona č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zavést. Prosím Vás o odpovědi na níže uvedené otázky a o jejich odeslání na uvedený email.

Veškeré požadované údaje vyplňte prosím do přiloženého excelového souboru a zašlete v editovatelné podobě.

1. Máte zavedený systém ochrany oznamovatelů?
2. Kdy jste systém ochrany oznamovatelů zavedli?
3. Pokud jste měli systém ochrany oznamovatelů zavedený již před schválením nového Zákona, došlo po schválení zákona k nějaké aktualizaci? Pokud ano k jaké?
4. Prostřednictvím jakých kanálů je oznamovatelům umožněno podávat oznámení?
5. Kolik oznámení bylo od začátku fungování systému přijato?
a. Kolik z těchto oznámení bylo přijato po schválení nového Zákona?
b. Kolik z těchto oznámení bylo relevantních a dále řešených?
c. Kolik z těchto oznámení bylo přijato anonymně? (Pokud byla tato možnost umožněna)
d. Jakým způsobem byla oznámení podána? (Uveďte ideálně počet a způsob oznámení. Vzor: telefonicky (8), email (3), aplikace (1))
6. Je/bylo oznamovatelům umožněno podávat oznámení anonymně? Vyberte jednu z následujících odpovědí
• Před schválením Zákona bylo oznamovatelům umožněno podávat oznámení anonymně, ale po schválení zákona byla tato možnost zrušena
• Před schválením Zákona nebylo oznamovatelům umožněno podávat oznámení anonymně, ale po schválení zákona byla tato možnost umožněna
• Anonymní oznámení bylo umožněno jak před, tak po schválení Zákona.
• Anonymní oznámení nebylo umožněno ani před, ano po schválení Zákona.
• Před schválením Zákona jsme systém ochrany oznamovatelů neměli zavedený a nyní umožňujeme oznamovatelům anonymní oznámení
• Před schválením Zákona jsme systém ochrany oznamovatelů neměli zavedený a nyní neumožňujeme oznamovatelům anonymní oznámení
• Nemáme, ani jsme neměli zavedený systém ochrany oznamovatelů, tudíž tato otázka je nerelevantní
• Jiné, prosím napište…
7. Spravuje Váš systém externí nebo interní příslušná osoba?
8. Bylo zaměstnancům poskytnuto školení? Pokud ano jakým způsobem bylo vedeno?
9. Máte na webu uveřejněny informace pro oznamovatele?
10. Máte vytvořenou vlastní směrnici (vnitřní předpis), která upravuje ochranu oznamovatelů na městském úřadě?
11. Kolik zaměstnanců působí na městském úřadě?
12. Kolik zaměstnanců působí na jednotlivých odborech?
Způsob podání: písemně, e-mailem

Odpověď:
Povinný subjekt obdržel 17. 3. 2024 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se systému ochrany oznamovatelů. V příloze Vám zasíláme požadované informace.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 25. 3. 2024, písemně, e-mailem