17. 9. 2016 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Město Vysoké Mýto obdrželo dne 17. 9. 2016 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o poskytnutí kopie protokolu z jednání Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 31. srpna 2016 ve věci žaloby JUDr. Pavla Nádvorníka proti žalovanému městu Vysokému Mýtu.

Informace byla žadateli poskytnuta formou kopie požadovaného dokumentu.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 26. 9. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem