19. 2. 2019 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Město Vysoké Mýto obdrželo 19. 2. 2019 do datové schránky písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval kopii stavebního povolení, jež bylo vydáno pro akci Rekonstrukce dialyzačního střediska Vysoké Mýto. Povinný subjekt poskytl kopii požadovaného dokumentu.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 4. 3. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky