19. 3. 2019 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 19. 3. 2019 e-mailem písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval kopii kolaudačního rozhodnutí č. j. s. ú. 34/02/332/6/Sa ze dne 7. 2. 2002 vydaného Městským úřadem Vysoké Mýto, odborem stavebního úřadu. Povinný subjekt poskytl anonymizovanou kopii požadovaného dokumentu a zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v rozsahu anonymizovaných osobních údajů.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 21. 3. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem