19. 4. 2016 Informace o nákupu bytového textilu do M-klubu

Žádost:

1) Žádám o kopii faktur, které MěÚ zaplatil v souvislosti s investiční akcí 176 – M-klub Vysoké Mýto – stavební úpravy (1. 6. – 10. 8. 2012) za nákup bytového textilu (záclony a závěsy vč. držáků, ubrusy a případně další bytové doplňky). Pokud z těchto faktur nebude zřejmé, který dodavatel bytové doplňky dodal, žádám to do faktur k jednotlivým položkám doplnit (rukou).

Pokud byl bytový textil a další bytové doplňky pro M-klub nakupovány mimo výše zmíněnou investiční akci, žádám o kopii faktur příp. pokladních dokladů za věci nakoupené v letech 2011 až 2014.

 

2) Bylo provedeno výběrové řízení firem na dodání bytového textilu v souvislosti s touto investiční akcí příp. na nákupy v letech 2011 až 2014?

 

Způsob podání: písemně, osobně na podatelně úřadu

 

Odpověď:

Ad 1) Město Vysoké Mýto v souvislosti s investiční akcí 176 – M-klub Vysoké Mýto – stavební úpravy, ani jindy v letech 2011 až 2014, nepořizovalo do M-klubu žádný bytový textil (záclony a závěsy vč. držáků, ubrusy a případně další bytové doplňky).

Vámi požadované informace jsou na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě k dispozici v souvislosti s dotacemi na činnost a provoz, které město každoročně poskytuje Vysokomýtské kulturní, o. p. s., dříve společnosti Městský klub Vysoké Mýto, s. r. o. Město Vysoké Mýto má k dispozici kopie faktur za nákup bytového textilu, které jsou přílohou vyúčtování dotací města Vysokého Mýta poskytnutých společnosti Městský klub Vysoké Mýto, s. r. o. v roce 2011 a společnosti Vysokomýtská kulturní, o. p. s. v letech 2012 – 2013. Kopie těchto faktur Vám přikládáme v příloze.

Příloha č. 1250.32 KB

Příloha č. 2773.22 KB

Příloha č. 3304.38 KB

Příloha č. 4812.69 KB

 

Ad 2) Vzhledem ke skutečnosti, že město Vysoké Mýto neplatilo v letech 2011 až 2014 nákup bytového textilu do M-klubu, neprovádělo ani výběrové řízení na jeho dodavatele. Doporučujeme obrátit se s žádostí o poskytnutí požadované informace na Vysokomýtskou kulturní, o. p. s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto.  

 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 3. 5. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou