19. 6. 2019 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Město Vysoké Mýto obdrželo 19. 6. 2019 písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím doručenou osobně do podatelny povinného subjektu, ve které žadatel požadoval kopii kolaudačního rozhodnutí, případně jiný dokument, kterým se povoluje užívání stavby amfiteátru na nádvoří M-klubu v Litomyšlské ulici, případně stavby, jejíž součástí tento amfiteátr je, včetně vyjádření hygienika. Povinný subjekt poskytl žadateli kopii kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a kopii závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje.

 

Datum poskytnutí informace: 1. 7. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou