19. 7. 2016 Informace k osobě JUDr. Pavla Nádvorníka, bývalého tajemníka MěÚ

Žádost:

1. Zda, kdy a jakou formou (ústě, písemně, apod.) v období od 5. 5. 2016 žádali Věra Dudmanová, nar. *********** nebo Neil Dudman, nar. **********, oba bytem *********** na subjektu Městský úřad Vysoké Mýto informace k nebo o osobě JUDr. Pavla Nádvorníka, bývalého tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto?

2. Zda, kdy a jakou formou v období od 5. 5. 2016 byly Věře Dudmanové, nar. ********** nebo Neilu Dudmanovi, nar. ***********, oba bytem ************ subjektem Městským úřadem Vysoké Mýto poskytnuty informace k nebo o osobě JUDr. Pavla Nádvorníka, bývalého tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto?

3. Kdo, kdy, jakou formou a jaké informace (čeho se informace týkaly) v období od 5. 5. 2016 poskytl Věře Dudmanové, nar. ********** nebo Neilu Dudmanovi, nar. **********, oba bytem ********** za subjekt Městský úřad Vysoké Mýto k nebo o osobě JUDr. Pavla Nádvorníka, bývalého tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto?

 

Způsob podání: písemně poštou

 

Odpověď:

Ad 1) V souvislosti s veřejně přístupným usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 952/15 ze dne 28. 7. 2015 na www.vysoke-myto.cz si Věra Dudmanová dne 16. 5. 2016 při návštěvě tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto Mgr. Jana Vlčka vyžádala kopii žaloby bývalého tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto JUDr. Pavla Nádvorníka na město Vysoké Mýto. Tajemník Mgr. Jan Vlček jí sdělil, aby o kopii dokumentu požádala, což učinila e-mailem 17. 5. 2016.

Ad 2) Na výše uvedenou žádost byla Věře Dudmanové dne 17. 5. 2016 poslána e-mailem kopie žaloby bývalého tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto JUDr. Pavla Nádvorníka na město Vysoké Mýto ze dne 31. července 2015, kterou v zastoupení žalobce podal JUDr. Denis Mitrović – advokát, sídlo 517 21 Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 274. V kopii žaloby bylo znečitelněno datum narození žalobce.    

Ad 3) Kopii žaloby bývalého tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto JUDr. Pavla Nádvorníka na město Vysoké Mýto ze dne 31. července 2015, kterou v zastoupení žalobce podal JUDr. Denis Mitrović – advokát, sídlo 517 21 Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 274, poskytl Věře Dudmanové e-mailem tajemník Městského úřadu Vysoké Mýto Mgr. Jan Vlček dne 17. 5. 2016.

V souvislosti s  návštěvou Věry Dudmanové a Neila Dudmana u tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto Mgr. Jana Vlčka dne 16. 5. 2016 sdělujeme, že z této návštěvy nebyl pořízen žádný písemný záznam. V této souvislosti vydal Městský úřad Vysoké Mýto jako povinný subjekt rozhodnutí, ve kterém částečně odmítá žádost o poskytnutí informace žadatele JUDr. Pavla Nádvorníka, protože písemná informace o průběhu návštěvy Věry Dudmanové a Neila Dudmana u tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto Mgr. Jana Vlčka neexistuje a povinný subjekt nemá právní povinnost ji mít. Podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterými povinný subjekt v danou chvíli disponuje, tzn. k informacím reálně existujícím. Zároveň dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká vytváření nových informací.

  

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 1. 8. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou