2. 10. 2017 Kopie příkazu vydaném ve správním řízení k "Opravě mostku přes Mlýnský potok"

Žádost:

1) Žádám o kopii „rozhodnutí o správním deliktu“ vydaného ve správním řízení ke stavbě „Oprava mostku přes Mlýnský potok“ včetně zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Stavebníkem stavby byly Technické služby Vysoké Mýto.

2) Žádám o zaslání seznamu všech důkazných materiálů použitých pro správní rozhodnutí ve výše uvedeném správním řízení. V seznamu označte materiály, které jste si vyžádali od stavebníka stavby.

 

Způsob doručení: písemně

 

Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace.

Ad 1) V příloze č. 1 Vám zasíláme Vámi požadované rozhodnutí – PŘÍKAZ, který vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 11. 9. 2017.

Ad 2) Veškeré dokumenty použité pro správní rozhodnutí ve správním řízení Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru dopravy a silničního hospodářství ve věci „Oprava mostku přes Mlýnský potok“ jsou uvedeny v odůvodnění PŘÍKAZU, který je přílohou č. 1 odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. Žádné další dokumenty nebyly Městským úřadem Vysoké Mýto po stavebníkovi stavby požadovány.  

Příloha č. 1

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 17. 10. 2017

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně