2. 10. 2023 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:
Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 2. 10. 2023 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Vysoké Mýto právnickým osobám v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za období od 1. 7. 2023 – 30. 9. 2023  týkající se pozemních staveb (budov). Povinný subjekt požadované informace poskytl. Mezi právnickými osobami bylo město Vysoké Mýto a Pardubický kraj:

Žadatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto-Město
Stavba: „Vila Marie – sanace krovu“, udržovací práce
Lokalizace stavby: Vysoké Mýto, ul. Komenského 199
Druh rozhodnutí: souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Datum vydání: 1. 8. 2023

Žadatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto-Město
Stavba: Městská knihovna ve Vysokém Mýtě
Lokalizace stavby: Litomyšlská 70
Druh rozhodnutí: společné rozhodnutí a povolení kácení dřevin, schválení stavebního záměru
Datum vydání: 5. 9. 2023

Žadatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice-Staré Město
Stavba: Technické muzeum Pardubického kraje
Lokalizace stavby: Vysoké Mýto, Kpt. Poplera 272
Druh rozhodnutí: společné povolení, schválení stavebního záměru
Datum vydání: 24. 7. 2023

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 16. 10. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky