2. 12. 2016 Poskytnutí kopie žádosti o vydání spisu KÚ Pardubického kraje

Žádost:

Žádám tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění o poskytnutí níže požadovaných informací:

1. Kopii doplněné žádosti zaslané e-mailem dne 24. 9.2016, zaevidované pod č.j. MUVM/34231/2016, na kterou odkazuje Městský úřad Vysoké Mýto v odpovědi na žádost podle výše uvedeného zákona ze dne 29.11.2016, č.j. MUVM/36975/2016.

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

V příloze této odpovědi zasíláme kopii doplněné výzvy Krajského úřadu Pardubického kraje zaslané e-mailem vedoucímu odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto dne 24. 10. 2016 a zaevidované pod č. j. MUVM/34231/2016.

Příloha

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 12. 12. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky