2. 3. 2023 Investiční plán na rok 2023

Žádost:
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2023 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2023. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2023-2024. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

  • název projekt
  • popis projektu
  • projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
  • finanční rozpočet projekt
  • plánovaný termín započetí projektu
  • předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce                                                                                          

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2023, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Způsob podání: písemně, emailem

Odpověď:
Na základě této žádosti vám v příloze č. 1 sdělujeme požadované informace.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 14. 3. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem