2. 5. 2023 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 2. 5. 2023 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o kopii oznámení o přestupku od Městské policie Vysoké Mýto založeného ve věci MUVM/010522/2023. Povinný subjekt požadované informace poskytl.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 16. 5. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky