20.2. 2018 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel e-mailem dne 20. 2. 2018 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o poskytnutí vybraných informací týkajících se řízení o přestupku podle zákona 361/2000 Sb. vedeného pod spisovou značkou MUVM/37560/2016/07. Povinný subjekt požadované informace a kopie dokumentů poskytl.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 7. 3. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem