20. 6. 2016 Informace o uložení finančních prostředků města Vysokého Mýta

Žádost:

U kterých konkrétních finančních institucí (konkrétní banka, spořitelní a úvěrní družstvo, apod.) a na jakých účtech (číslo účtu, typ účtu – např. běžný, spořicí, apod.) měla obec Město Vysoké Mýto ke dni 31. 5. 2016 uloženy své vlastní (§ 2 odst. 1 věta prvá zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) finanční prostředky?

Jaká byla ke dni 31. 5. 2016 výše zůstatků těchto finančních prostředků na jednotlivých účtech vedených pro Město Vysoké Mýto u těchto finančních institucí?

Požadované informace, prosím, poskytněte postupem dle § 4a odst. 2 písm. a) zákona, a to v následující struktuře:

Firma (název) finanční instituce (číslo účtu / typ účtu / výše zůstatku na účtu k 31. 5. 2016.

 

Způsob podání: písemně, poštou 

 

Odpověď:

Město Vysoké Mýto – zůstatky finančních prostředků k 31. 5. 2016

Instituce Číslo účtu Typ účtu

Zůstatek v Kč

Komerční banka, a.s. 1327611 běžný účet        36 062,63
Komerční banka, a.s. 51236611 běžný účet       400 441,28
Komerční banka, a.s. 8711930227 běžný účet 17 914 654,06
Komerční banka, a.s. 8712440297 běžný účet    6 411 708,01
Komerční banka, a.s. 19-1327611 běžný účet   1 143 056,94
Komerční banka, a.s. 107-1327611 běžný účet      625 850,31
Komerční banka, a.s. 107-8670790247 běžný účet      293 485,00
Komerční banka, a.s. 6015-1327611 běžný účet        57 854,61
Komerční banka, a.s. 9005-1423611 běžný účet 91 002 399,60
Česká spořitelna, a.s. 1323384349 běžný účet          7 729,89
Česká národní banka 2006-4114611 běžný účet        10 000,00
Česká národní banka 94-4114611 běžný účet          5 449,32

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 28. 6. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou