20. 7. 2020 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 20. 7. 2020 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval informace z rozhodnutí  vydaných městským úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za období od  1. 4. 2020 až 30. 6. 2020. Povinný subjekt požadované údaje poskytl.  

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 3. 8. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky