20. 7. 2023 Rozhodnutí a povolení o odstranění stavby pro právnické osoby

Žádost:
Nna základě ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.), se na Vás obracíme se žádostí o poskytnutí následujících informací, jimiž Vaše obec disponuje:

1) Vydává Vaše obec, resp. její stavební, nebo obecní úřad rozhodnutí nebo povolení  o odstranění stavby pro právnické osoby?

2) Pokud ano, žádáme o poskytnuti kopie první stránky příslušných rozhodnutí či povolení o odstranění stavby, vydaných podle §128 odst.4 a § 129 stavebního zákona od 1. 4. 2023 doposud. (Tato žádost se vztahuje pouze na právnické osoby.)

3) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstraněni stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká. (Tato žádost se vztahuje pouze na právnické osoby.)

4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu, které podaly právnické osoby.

Způsob doručení: písemně, e-mailem

Odpověď:
Ad 1) Ano, Městský úřad Vysoké Mýto vydává rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby.

Ad 2) Od 1. 4. 2023 dosud povinný subjekt nevydal podle §128 odst.4 a § 129 stavebního zákona žádné rozhodnutí či povolení o odstranění stavby pro právnické osoby.

Ad 3) Žádné řízení o odstranění stavby právnické osoby, jehož výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, v současné době u povinného subjektu neprobíhá.

Ad 4) Od 1. 4. dosud byly od právnických osob povinnému subjektu podány 2 žádosti ohlášení záměru odstranit stavbu

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 21 7. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem