21. 1. 2019 Informace z Územního plánu sídelního útvaru Vysoké Mýto platného v období 2000 - 2002

Žádost:

Žádám o nahlédnutí (a provedení dílčích kopií) do územního plánu Vysoké Mýto platného v letech 2000 – 2002. Žádám o zaslání požadovaných kopií z ÚP VM z února 1999. Zároveň Vás ještě žádám o doplnění, od kdy do kdy byla tato úprava č. 2 (platná v únoru ´99) v platnosti, a také od kdy do kdy platila následující úprava č. 3.

 

Způsob doručení: písemní osobně, upřesnění e-mailem
 

Odpověď:

Zasíláme Vám kopii výřezu z výkresu a legendy Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Vysoké Mýto, která byla schválena Zastupitelstvem města Vysokého Mýta dne 14. 4. 1999. Následná změna č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Vysoké Mýto byla schválena Zastupitelstvem města Vysokého Mýta dne 30. 10. 2002. Informace o schválení Změny č. 2 a Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Vysoké Mýto jsou doloženy v anonymizované kopii souhrnu usnesení č. 2/99 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta konaného 14. 4. 2019 a v anonymizované kopii souhrnu usnesení č. 7/02 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta konaného 30. 10. 2002.

Městský úřad Vysoké Mýto nemá k dispozici dokumenty, ve kterých by bylo uvedeno, od kdy do kdy byla Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Vysoké Mýto v platnosti, a také od kdy platila následující Změna č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Vysoké Mýto. Změna č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Vysoké Mýto byla platná do 30. 12. 2006, kdy začal platit nový Územní plán města Vysokého Mýta. Jelikož Městský úřad Vysoké Mýto jako povinný subjekt nedisponuje některými informacemi požadovanými předmětnou žádostí a se zřetelem na ochranu osobních údajů fyzických osob uvedených v souhrnech usnesení zastupitelstva města, nezbylo mu než žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů částečně odmítnout.

Kopie výřezu z výkresu a legendy Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Vysoké Mýto

Kopie souhrnu usnesení č. 2/99 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta konaného 14. 4. 1999

Kopie souhrnu usnesení č. 7/02 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta konaného 30. 10. 2002

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 5. 2. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem