22. 2. 2022 Informace o stacionárních radarech

Žádost:

dle právního předpisu výše uvedeného zdvořile žádám úřad s rozšířeným polem působnosti o poskytnutí následujících informací.
1. Kolik stacionárních radarů má váš úřad ve správě, včetně vašeho správním obvodu, respektive od kolika takových zařízení váš úřad zpracovává pokuty? (Automatické zařízení pro měření rychlosti bez obsluhy)
2. Pokud takové zařízení existuje.
2.1. Jaký typ měření (Úsekové měření, nebo měření okamžité rychlosti)
2.1.1. V jakém směru měří (V jednom, nebo v obou)
2.2. Umístění těchto radarů a kdy byly uvedeny do provozu
2.2.1. GPS pozice
2.2.2. Obec a název ulice, nebo číslo komunikace
2.2.3. Rok uvedení do provozu

 

Způsob doručení: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme Vámi požadované informace.

1. Kolik stacionárních radarů má váš úřad ve správě, včetně vašeho správním obvodu, respektive od kolika takových zařízení váš úřad zpracovává pokuty? (Automatické zařízení pro měření rychlosti bez obsluhy

Ad 1) 2

2.1. Jaký typ měření (Úsekové měření, nebo měření okamžité rychlosti)

Ad 2.1.) Měření okamžité rychlosti.

2.1.1. V jakém směru měří (V jednom, nebo v obou)

Ad 2.1.1.) V jednom směru.

2.2. Umístění těchto radarů a kdy byly uvedeny do provozu

Ad 2.2.) Vysoké Mýto, v listopadu 2019.

2.2.1. GPS pozice

Ad 2.2.1.) GPS souřadnice:

                 49°56’49.593N 16°9’37.792E

      49°57’21.472N 16°9’6.228E

2.2.2. Obec a název ulice, nebo číslo komunikace

Ad 2.2.2.) Ve Vysokém Mýtě, na silnici I/35, u domu čp. 386, (v blízkosti křižovatky ul. Husova x Gen. Svatoně) a ve Vysokém Mýtě, na silnici I/35, (ul. Hradecká x Vraclavská).

2.2.3. Rok uvedení do provozu

Ad 2.2.3.) V roce 2019.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 7. 3. 2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky