26. 9. 2023 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:
Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 22. 9. 2023 na výzvu e-mailem doručené písemné sdělení žadatele, že trvá na původní žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ze dne 21. 7. 2022, ve které požadujete poskytnutí kopií rozhodnutí souhlasu, opatření a jiných úkonů, které  v souladu se stavebním zákonem učinil Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, a na základě kterých byly povoleny, umístěny případně zkolaudovány stavby na pozemku p. č. */* v k. ú. Zádolí, a to od 1. 1. 2018 do 21. 7. 2022. Požadovaná informace, resp. kopie dokumentů, byla žadateli poskytnuta s vyloučením osobních údajů. Z poskytnutí informace byla dále vyloučena projektová dokumentace (výkresy) pořízená stavebníkem. V rozsahu vyloučené projektové dokumentace bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 9. 10. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, doporučeně, poštou