23. 10. 2018 Informace o doplnění herních prvků na dětském hřišti ve Lhůtě

Žádost:

Žádám o informace (především finančního charakteru, ale také kdy bylo schváleno atd.) k dětskému hřišti ve Lhůtě u Vysokého Mýta.

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Investorem akce “Doplnění herních prvků dětských hřišť – DH Lhůta“, která byla realizována v místní části Lhůta v roce 2018, byly Technické služby Vysoké Mýto, příspěvková organizace města Vysokého Mýta. Akce byla plánována a zahrnutá do rozpočtu Technických služeb Vysoké Mýta na rok 2018 v rámci položky “Doplnění herních prvků dětských hřišť“, na které bylo vyčleněno 400.000 Kč. Kromě Lhůty bylo z této částky financováno doplnění herních prvků v Brtči (akce “Doplnění herních prvků dětských hřišť – DH Brteč“). Rozpočet Technických služeb Vysoké Mýto včetně plánovaných akcí byl schválen zastupitelstvem města v rámci rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2018 dne 13. 12. 2017 č. usnesení 155/17. Herní prvek na dětské hřiště ve Lhůtě dodala společnost Bonita Group Service s.r.o., Tišnov za cenu 232 000 Kč. Oplocení hřiště stálo 9 800 Kč. Stávající prvek – houpačka byla přesunuta za čekárnu. Náklady na přesun houpačky a výkopové práce pro osazení nového prvku byly hrazeny z běžných provozních nákladů Technických služeb Vysoké Mýto.

Informace o akci jsou zveřejněny na městských webových stránkách http://projekty.vysoke-myto.cz/index.php/dokoncene-projekty-investicni/item/635-doplneni-hernich-prvku-detskych-hrist-dh-lhuta.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 7. 11. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem