23. 11. 2020 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 23. 11. 2020 do datové schránky písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o kopie dokumentů ze správního spisu MUVM/063173/2020. Povinný subjekt kopie požadovaných dokumentů poskytl. 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 4. 12. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky