23. 3. 2021 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 23. 3. 2021 písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace, zda Městský úřad Vysoké Mýto obdržel od Policie České republiky případ porušení dopravních předpisů, ke kterému mělo dojít 27. 2. 2021 na komunikaci p. č. 2/2 v k. ú. Zádolí a v jaké fázi řešení se případ nachází. Dále požádal o informace, zda došlo ke změně projektové dokumentace stavby rodinného domu na pozemku p. č. */* v k. ú. Zádolí a sdělení důvodu změny, zda došlo ke změně přístupu složek integrovaného záchranného systému k rodinnému domu na pozemku p. č. */* v k. ú. Zádolí a sdělení důvodu změny a zda pozbyla platnost informace Městského úřadu Vysoké Mýto ze dne 17. 8. 2018. Povinný subjekt žadateli informace poskytl.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 30. 3. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou