25. 9. 2018 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel písemně do datové schránky dne 25. 9. 2018 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval kopie zápisů z jednání Rady města Vysokého Mýta č. 30/11 konaného 13. 9. 2011, č. 35/11 konaného 26. 10. 2011, č. 2/12 konaného 18. 1. 2012, č. 27/14 konaného 10. 9. 2014 a č. 33/14 konaného 27. 10. 2014. Povinný subjekt poskytl kopie požadovaných dokumentů s anonymizovanými osobními údaji.  

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 10. 10. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky