26. 4. 2018 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel osobně přes podatelnu dne 26. 4. 2018 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o zaslání přesného data nákupu pozemku č. 136/21 katastrální území Vraclav od Obce Vraclav do osobního užívání ****** za účelem výstavby RD. Dále o zaslání přesného data vydání stavebního povolení k výstavbě RD na pozemku č. 136/21, katastrální území Vraclav ****** a o zaslání přesného data kolaudačního rozhodnutí k RD na pozemku č. 136/21, katastrální území Vraclav. Povinný subjekt informoval, že převod vlastnictví k nemovitosti je právní vztah mezi účastníky smlouvy. Městský úřad Vysoké Mýto nemá a neeviduje informace o změnách vlastnictví nemovitostí. V rozsahu neposkytnuté informace vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Povinný subjekt poskytl informaci o datu vydání stavebního povolení k výstavbě RD i o datu kolaudačního rozhodnutí k RD na pozemku č. 136/21, katastrální území Vraclav.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 10. 5. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem, poštou