26. 8. 2022 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 28. 8. 2022 písemnou e-mailem doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace pod jakou spisovou značkou/spisovými značkami bylo/byla stavebním úřadem vedené/vedena stavební řízení,  na jehož/jejichž základě byly povoleny, umístěny, případně  zkolaudovány stavby na pozemku p. č. */* v k. ú. Zádolí, a to od 1. 1. 2018 do 26. 8. 2022. Dále žadatel požádal o zaslání seznamu s uvedením názvu dokumentů, které tvoří obsah spisu/spisů vedeného/vedených stavebního řízení, na jehož/jejichž základě byly povoleny, umístěny, případně zkolaudovány stavby na pozemku p. č. */* v k. ú. Zádolí, a to od 1. 1. 2018 do 26. 8. 2022. Povinný subjekt požadované informace poskytl.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 9. 9. 2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou