27. 12. 2021 Úřední doba městského úřadu v době nouzových stavů

Žádost:

Žádám o následující informace ve vztahu k vyhlášeným nouzovým stavům v roce 2020 a 2021 v době od 12. 3. 2020 do 31. 10. 2021:
1. od kdy do kdy byl Městský úřad ve Vysokém Mýtě a jeho jednotlivé odbory úplně uzavřen pro veřejnost (pokud takový stav nastal) 

2. od kdy do kdy došlo k omezení úřední činnost pro veřejnost (např. od 15. 2. 2021 do ….. a od 14. 4. 2021 do …….)
3. zda pracovníci Vašeho úřadu, tj. jednotlivých odborů v době případného úplného uzavření pro veřejnost vykonávali běžně svou pracovní agendu – např. přímo na pracovišti nebo z domova prostřednictvím počítačové sítě, kurýrů atp. případně zda v době tzv. úplného uzavření byli zaměstnanci na dovolené, placeném nebo neplaceném volnu, tzn., že nevykonávali žádnou pracovní činnost pro Úřad a jednotlivé odbory
4. zda doba případného úplného uzavření Vašeho úřadu byla odlišná od obdobných úřadů v rámci Pardubického kraje, tj. zda ze strany vedení Městského úřadu Vysoké Mýto došlo k případnému rozšíření uzavření úřadů a úřední činnosti pro veřejnost.

 

Způsob doručení: písemně, do datové schránky

 

Odpověď: 

Ad 1) Ve vztahu k vyhlášeným nouzovým stavům v roce 2020 a 2021 v době od 12. 3. 2020 do 31. 10. 2021 nedošlo k úplnému uzavření Městského úřadu Vysoké Mýto pro veřejnost. Vždy alespoň dva dny v týdnu ve stanovené době viz Ad 2) mohli občané za dodržení protiepidemických opatření konzultovat, popřípadě vyřídit svoje neodkladné záležitosti ve vyhrazeném prostoru v přízemí obou budov městského úřadu.

Ad 2) K omezení úředních hodin Městského úřadu Vysoké Mýto pro veřejnost došlo na základě vyhlášeného nouzového stavu a dalších opatření vlády ČR v následujících obdobích:

 

Úřední hodiny Městského úřadu Vysoké Mýto od 17. 3. 2020 do 19. 4. 2020

Pondělí                13.00–16.00
Úterý městský úřad pro veřejnost uzavřen
Středa 13.00–16.00
Čtvrtek městský úřad pro veřejnost uzavřen
Pátek městský úřad pro veřejnost uzavřen

 

Úřední hodiny Městského úřadu Vysoké Mýto od 20. 4. 2020 do 24. 5. 2020

Pondělí                8.00–11.30, 12.30–17.00
Úterý 8.00–11.30, 12.30–15.00
Středa 8.00–11.30, 12.30–17.00
Čtvrtek 8.00–11.30, 12.30–15.00
Pátek městský úřad pro veřejnost uzavřen

 

Úřední hodiny Městského úřadu Vysoké Mýto od 9. 10. 2020 do 6. 12. 2020

Pondělí                12.0017.00  
Úterý městský úřad pro veřejnost uzavřen  
Středa 12.0017.00  
Čtvrtek městský úřad pro veřejnost uzavřen  
Pátek městský úřad pro veřejnost uzavřen  

 

Úřední hodiny Městského úřadu Vysoké Mýto od 7. 12. 2020 do 14. 2. 2021

Pondělí                8.0011.30, 12.30­17.00  
Úterý městský úřad pro veřejnost uzavřen  
Středa 8.00–11.30, 12.3017.00  
Čtvrtek městský úřad pro veřejnost uzavřen  
Pátek městský úřad pro veřejnost uzavřen  

 

Úřední hodiny Městského úřadu Vysoké Mýto od 15. 2. 2021 dosud

Pondělí                8.00–11.30, 12.30–17.00
Úterý 8.00–11.30, 12.30–15.00
Středa 8.00–11.30, 12.30–17.00
Čtvrtek 8.00–11.30, 12.30–15.00
Pátek městský úřad pro veřejnost uzavřen

 

Ad 3) Na základě opatření vlády ČR a dle mimořádných interních pokynů byla na Městském úřadu Vysoké Mýto stanovena úprava základní pracovní doby, systém střídání zaměstnanců a HOME OFFICE od 17. 3. 2020 do 5. 4. 2020 resp. do 19. 4. 2020 a dále pak od 14. 10. 2020 do 4. 12. 2020. V období střídání zaměstnanců na pracovišti a na HOME OFFICE vykonávali ti, kteří byli na pracovišti, svoji agendu a případně zastupovali agendu za nemocné kolegy. Zaměstnanci na HOME OFFICE z domova svoji běžnou agendu nevykonávali, povinně absolvovali on-line školení a semináře v rámci dalšího vzdělávání úředníků.

Ad 4) Městský úřad Vysoké Mýto neeviduje přehled úřední doby obdobných úřadů v rámci Pardubického kraje. Nelze tedy porovnat, zda omezení v uvedené době byla odlišná, tj. zda ze strany vedení Městského úřadu Vysoké Mýto došlo k případnému rozšíření uzavření úřadů a úřední činnosti pro veřejnost.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 7. 1 2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky