28. 2. 2024 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 28. 2. 2024 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zapsanou do protokolu v rámci správního řízení, ve které žadatel požádal o kopie protokolů kontrol Krajského úřadu Pardubického kraje vykonaných v uplynulých šesti letech na úseku projednávání přestupků Městským úřadem Vysoké Mýto, a to jak na úseku přestupků dopravních i proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku. Povinný subjekt požadované kopie dokumentů poskytl v anonymizované podobě.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 19. 3. 2024, písemně, poštou