3. 1. 2019 Informace o kulturních službách a počtu obyvatel

Žádost:

Žádám Vás o poskytnutí následujících informací:

1. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara.

2. Informaci, zda Váš v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara.

3. Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s Petrem Vojnarem ve výše uvedené věci.

4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Ad 1) Město Vysoké Mýto a jeho orgány nedisponují žádnými písemnými informacemi zaznamenanými na jakémkoliv nosiči – záznamu na listině, či záznamu uloženém v elektronické podobě nebo záznamu zvukovém, obrazovém nebo audiovizuálním, dokládajícími, že by město Vysoké Mýto a jeho orgány v minulosti využily služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara.

Ad 2) Město Vysoké Mýto a jeho orgány nedisponují žádnými písemnými informacemi zaznamenanými na jakémkoliv nosiči – záznamu na listině, či záznamu uloženém v elektronické podobě nebo záznamu zvukovém, obrazovém nebo audiovizuálním, dokládajícími, že by v minulosti plánovaly či uvažovaly o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara.

Ad 3) Město Vysoké Mýto a jeho orgány nedisponují žádnou smlouvou o dílo či jinou písemností s Petrem Vojnarem ve výše uvedené věci zaznamenanými na jakémkoliv nosiči – záznamu na listině, či záznamu uloženého v elektronické podobě.

Ad 4) Podle evidence obyvatel mělo město Vysoké Mýto k 31. 12. 2018 celkem 11968 obyvatel, kteří jsou občany ČR.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 15. 1. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem