3. 1. 2023 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 3. 1. 2023 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Vysoké Mýto právnickým osobám v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za období od 1. 10. 2022 – 31. 12. 2022  týkající se pozemních staveb (budov).

Povinný subjekt požadované informace poskytl. Dvě z těchto právnických osob byly obce: městys České Heřmanice a obec Džbánov:

Žadatel: Městys České Heřmanice
Stavba: stavební úpravy bývalé fary
Lokalizace stavby: parc. č. 14/1 a 18 v k. ú. České Heřmanice
Druh rozhodnutí: změna stavby před jejím dokončením
Datum vydání: 5. 12. 2022

Žadatel: Obec Džbánov
Stavba: Nové sběrné místo – odpady
Lokalizace stavby: parc. č. 270/10, 270/93 v k. ú. Džbánov u Vysokého Mýta
Druh rozhodnutí: prodloužení stavebního rozhodnutí
Datum vydání: 26. 10. 2022

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 11. 1. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky