3. 10. 2021 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 3. 10. 2021 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Vysoké Mýto právnickým osobám v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 týkající se pozemních staveb (budov) Povinný subjekt požadované informace poskytl. Jednou z těchto právnických osob bylo také město Vysoké Mýto:

Žadatel: Město Vysoké Mýto, IČO 00279773, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto-Město

Stavba: Vysoké Mýto, Pražská brána – oprava věžového krovu a stropu pod půdou

Lokalizace stavby: na pozemku parc. č. 275 v katastrálním území Vysoké Mýto

Druh rozhodnutí: souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru udržovacích prací

Datum vydání: 30. 7. 2021 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 11. 10. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky