31. 10. 2017 Informace o uvolněných zastupitelích zastupitelstva města

Žádost:

Žádám o zpřístupnění následující informace: jména příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek ve vašem zastupitelstvu.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace.

Uvolněnými zastupiteli města Vysokého Mýta jsou Ing. František Jiraský a Ing. Martin Krejza.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 7. 11. 2017

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem