4. 1. 2023 Investiční plán města Vysokého Mýta na rok 2023 (budovy)

Žádost:
Žádáme vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2023.
U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury) a to:
– název projektu

– stručný popis projektu

– rozpočet projektu v mil. kč

– plánovaný termín započetí projektu

– lokalita stavby

– zajištěno financování projektu ANO / NE

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší prosby nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše plánovaných investičních záměrů. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Obdrželi jsme vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete informace z investičních plánů města Vysokého Mýta pro rok 2023 týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury). Na základě této žádosti vám sdělujeme požadované informace.

 

Název projektu: Nová smuteční síň
Stručný popis projektu: Výstavba nové smuteční síně včetně okolního veřejného prostoru
Rozpočet projektu v mil. Kč: 100
Plánovaný termín započetí projektu: 2. 5. 2023
Lokalita stavby: ul. Miličova, Vysoké Mýto
Zajištěno financování projektu: ANO

 

Název projektu: MěÚ Jiráskova 179 – stavební úpravy přízemí (kanceláře)
Stručný popis projektu: Vybudování kanceláří včetně zázemí a depozitu v přízemí objektu budovy
MěÚ Vysoké Mýto
Rozpočet projektu v mil. Kč: 5,5
Plánovaný termín započetí projektu: 1. 6. 2023
Lokalita stavby: Jiráskova 179, Vysoké Mýto
Zajištěno financování projektu: ANO

 

Název projektu: Rekonstrukce elektřiny ZŠ Javornického II
Stručný popis projektu: Rekonstrukce elektrorozvodů v ZŠ Javornického
Rozpočet projektu v mil. Kč: 2,5
Plánovaný termín započetí projektu: 1. 7. 2023
Lokalita stavby: Javornická 2, Vysoké Mýto
Zajištěno financování projektu: NE

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 9. 1. 2023

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky