4. 1. 2024 Samostatné stavby výroben elektřiny - fotovoltaické elektrárny o výkonu 5 MW a vyšším

Žádost:
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení informací, které se týkají pouze samostatných staveb výroben elektřiny – fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším.

1.            Vydal Váš stavební úřad v termínu od 1. srpna 2023 do data podání této žádosti o informaci povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné povolení nebo veřejnoprávní smlouvu toto povolení nahrazující) pro výše uvedenou stavbu?

a.            Pokud ano, žádám o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území byla stavba povolena/umístěna, a povolený výkon FVE.

b.            Pokud ano, byla uvedená stavba již zahájena (pokud touto informací stavební úřad disponuje), příp. byla již zkolaudovaná?

2.            Vede v současné době Váš stavební úřad řízení o povolení (územní řízení, stavební řízení nebo společné řízení nebo veřejnoprávní smlouva toto povolení nahrazující) pro uvedenou stavbu? Tento dotaz se týká pouze řízení zahájených po 1. 8. 2023.

a.            Pokud ano, žádám o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území je stavba navržena, a navrhovaný výkon FVE.

Způsob podání: písemně, do datové schránky

Odpověď:
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování nevydal od 1. srpna 2023 do data podání vaší žádosti o informaci žádné povolení pro stavbu fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším.

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování nevede v současné době žádné řízení o povolení pro stavby fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 11. 1. 2024
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, do datové schránky