13. 4. 2023 Žádost o informace z centrální evidence

Žádost:
Prosím o informaci o osobách, případně firmách, které jsou trvale hlášeny na adrese **********, 566 01 Vysoké Mýto.

Způsob podání: písemně, do datové schránky

Odpověď:
Dovolujeme si Vám sdělit, že zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů § 2 odst. 3 se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví 1a), a dalších informací, pokud zvláštní zákon 1b) upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.
V případě Vaší žádosti bude Městský úřad Vysoké Mýto postupovat podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech č. 133/2000 Sb., který je zvláštním zákonem k údajům, které požadujete.

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech č. 133/2000 Sb. umožňuje, aby vlastník objektu písemně požádal dle § 10, odst. 8 o výpis údajů o osobách hlášených k trvalému pobytu na dané adrese. Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu jméno, příjmení a datum narození občana, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu odpovídající adrese objektu. 

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Vámi uvedená adresa není zatížena v živnostenském rejstříku zápisem sídla firmy ani podnikající fyzické osoby.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 27. 4. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky