4. 6. 2021 Žádost o informace o spolupráci města Vysokého Mýta s ČLR a Tchaj-wanem

Žádost:

 1. Seznam institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), se kterými ‎spolupracujete (municipality, provincie, autonomní oblasti, obchodní společnosti, ústřední orgány ‎apod.)‎
 2. Seznam oblastí, ve kterých dochází ke spolupráci (např. ekonomika; kultura a umění; ‎akademická spolupráce; školství a věda; zemědělství; bezpečnost; technologie; sport; cestovní ‎ruch; zdravotnictví a protipandemická opatření; jiné).‎
 3. Scany všech smluvních dokumentů, na kterých jsou spolupráce uvedené v rámci bodu 1 ‎založené (smlouvy, memoranda, deklarace, letter of intent apod.)‎
 4. Datum začátku spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok)‎.
 5. ‎Datum ukončení spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok)‎.
 6. ‎Dochází k hodnocení rizik týkajících se spolupráce uvedené v rámci bodu 1? Pokud ano, na ‎základě jakých indikátorů?‎
 7. ‎Jak vyhodnocujete dosavadní přínos spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (na škále velmi ‎přínosné, přínosné, ani přínosné ani nepřínosné, nepřínosné, velmi nepřínosné)?‎
 8. Seznam pracovních cest, delegací a návštěv Vašich zaměstnanců a volených představitelů do ‎Čínské lidové republiky a do Čínské republiky (Tchaj-wan) v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.‎
 9. Seznam pracovních cest, delegací a návštěv představitelů institucí z Čínské lidové republiky a z ‎Čínské republiky (Tchaj-wan), kteří Vás navštívili v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.‎
 10. Program pracovních cest, delegací a návštěv uvedených v bodech 8 a 9.‎
 11. Probíhá v otázkách spolupráce s partnery z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-‎wan) komunikace s ústředními orgány státní správy? Pokud ano, se kterými (MZV, MPO, ‎CzechTrade/CzechInvest, apod.)‎.
 12. Byla otázka lidských práv a územní integrity (Tibet, Tchaj-wan apod.) Čínské lidové republiky ‎předmětem komunikace s čínským partnerem?‎
 13. Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské lidové republiky, uveďte, z jaké strany byla ‎spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z Vaší strany, ze strany české vlády, čínské ‎ústřední vlády, čínského velvyslanectví v ČR, českého velvyslanectví v Číně, jiné (prosím, uveďte).‎
 14. Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské republiky (Tchaj-wan), uveďte, z jaké strany byla ‎spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z Vaší strany, ze strany české vlády, tchajwanské ústřední vlády, Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR, České ekonomické a kulturní kanceláře Tchaj-pej, jiné (prosím, uveďte)‎.
 15. Probíhají v současnosti rokování s potenciálními partnery z Čínské lidové republiky nebo ‎Čínské republiky (Tchaj-wan) o navázání nové partnerské spolupráce?‎

 

Způsob doručení: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Ad 1-10) Město Vysoké Mýto s žádnými institucemi z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan) nespolupracuje. Neexistují žádné oblasti spolupráce, smluvní dokumenty, ani datum začátku a ukončení spolupráce. Nikdy proto nebylo nutné provádět hodnocení rizik týkajících se spolupráce a vyhodnocování dosavadního přínosu spolupráce. Žádné pracovní cesty zaměstnanců a volených představitelů města Vysokého Mýta do ‎Čínské lidové republiky a do Čínské republiky (Tchaj-wan) se v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020 neuskutečnily, ani pracovní cesty a návštěvy představitelů institucí z Čínské lidové republiky a z ‎Čínské republiky (Tchaj-wan), tudíž není k dispozici žádný program pracovních cest, delegací a návštěv.

Ad 11) Město Vysoké Mýto v otázkách spolupráce s partnery z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-‎wan) žádnou komunikaci s ústředními orgány státní správy nevede.

Ad 12) Město Vysoké Mýto nemá žádného čínského partnera, se kterým by komunikovalo o otázka lidských práv a územní integrity (Tibet, Tchaj-wan apod.) Čínské lidové republiky. ‎

Ad 13) Město Vysoké Mýto nemá žádnou spolupráci se subjekty z Čínské lidové republiky.

Ad 14) Město Vysoké Mýto nemá žádnou spolupráci se subjekty z Čínské republiky (Tchaj-wan).

Ad 15) V současnosti neprobíhají rokování města Vysokého Mýta s žádnými potenciálními partnery z Čínské lidové republiky nebo ‎Čínské republiky (Tchaj-wan) o navázání nové partnerské spolupráce.‎

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 14. 6. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem