4. 9. 2023 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 4. 9. 2023 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o poskytnutí skartačních protokolů nebo jiných dokladů o skartaci záměrů obce ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. pronajmout nemovitý majetek předcházející usnesení rady města Vysoké Mýto č. 710/01, 1194/08 a 593/09. Povinný subjekt požadované informace poskytl. V souvislosti se žádostí poskytl dále usnesení rady města Vysoké Mýto č. 613/01 ze dne 14. 11. 2001: Rada města schválila zveřejnění informace o možnosti pronájmu pozemku (autobusové nádraží) p.č. 1263/1 v k.ú. Vysoké Mýto. (zveřejněný souhrn usnesení na městských webových stránkách viz https://www.vysoke-myto.cz/wp-content/uploads/2023/02/rm-2001-39-ze-dne-14-11-2001.pdf) Dokumentace jednání rady města z roku 2001 byla v rámci skartačního řízení předána do Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 18. 9. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky