6. 1. 2021 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 6. 1. 2021 písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace o řešení údajných dopravních přestupků a místním šetření na komunikaci v Zádolí. Dále požádal o informace, kdy bylo oznámení o podezření ze spáchání dopravního přestupku na komunikaci v Zádolí předáno městskému úřadu k vyřízení. Povinný subjekt požadované informace poskytl.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 20. 1. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou