6. 1. 2022 Investiční plán města Vysokého Mýta na rok 2022 (budovy)

Žádost:

Žádáme Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022.
U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to:
– název projektu – stručný popis projektu – rozpočet projektu v mil. kč – plánovaný termín započetí projektu – lokalita stavby – zajištěno financování projektu ANO / NE
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší prosby nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše plánovaných investičních záměrů. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Obdrželi jsme vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete informace z investičních plánů města Vysokého Mýta pro rok 2022 týkající se pozemních staveb (tedy budov). Na základě této žádosti vám sdělujeme požadované informace.

 

Název projektu: ZUŠ vestavba podkroví č.p. 100 a 151

Stručný popis projektu: dokončení vestavby podkroví

Rozpočet projektu v mil. Kč: 11,4

Plánovaný termín započetí projektu: započato 1. 6. 2021

Lokalita stavby: ul. Jeronýmova 100 a 151, Vysoké Mýto

Zajištěno financování projektu: ANO

 

Název projektu: Pražská brána – oprava velká věž (dřevomorka)

Stručný popis projektu: dokončení opravy střechy a krovu

Rozpočet projektu v mil. Kč: 7,7

Plánovaný termín započetí projektu: započato 22. 10. 2021

Lokalita stavby: ul. Pražská, Vysoké Mýto

Zajištěno financování projektu: ANO

 

Název projektu: Nová smuteční síň

Stručný popis projektu: stavba nové smuteční síně

Rozpočet projektu v mil. Kč: 65

Plánovaný termín započetí projektu: 1. 4. 2022

Lokalita stavby: ulice Milíčova 752, Vysoké Mýto

Zajištěno financování projektu: ANO

 

Název projektu: Šemberovo divadlo

Stručný popis projektu: rekonstrukce foyer, toalety, šatny atd.

Rozpočet projektu v mil. Kč: 20

Plánovaný termín započetí projektu: 1. 4. 2022

Lokalita stavby: ul. Komenského 281, Vysoké Mýto

Zajištěno financování projektu: ANO

 

Název projektu: Mateřská škola Slunečná – rekonstrukce hospodářského pavilonu

Stručný popis projektu: rekonstrukce pavilonu včetně kuchyně

Rozpočet projektu v mil. Kč: 10

Plánovaný termín započetí projektu: 1. 6. 2022

Lokalita stavby: ulice Slunečná 220, Vysoké Mýto

Zajištěno financování projektu: NE

 

Název projektu: Městský úřad Vysoké Mýto, Jiráskova 179 – stavební úpravy přízemí

Stručný popis projektu: přestavba bývalé restaurace na kanceláře

Rozpočet projektu v mil. Kč: 5

Plánovaný termín započetí projektu: 1. 7. 2022

Lokalita stavby: ulice Jiráskova 179, Vysoké Mýto

Zajištěno financování projektu: NE

 

Název projektu: Základní škola Jiráskova II. stupeň – rekonstrukce elektroinstalace – 2.etapa

Stručný popis projektu: rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet projektu v mil. Kč: 2,4

Plánovaný termín započetí projektu: 1. 7. 2022

Lokalita stavby: ulice Jiráskova 317, Vysoké Mýto

Zajištěno financování projektu: NE

 

Název projektu: Základní škola ZŠ Javornického čp. 2 – oprava střešních oken

Stručný popis projektu: výměna 44 ks střešních oken

Rozpočet projektu v mil. Kč: 1,6

Plánovaný termín započetí projektu: 1. 7. 2022

Lokalita stavby: ulice Javornického 2, Vysoké Mýto

Zajištěno financování projektu: NE 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 17. 1. 2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky