6. 6. 2016 Informace o uchovávání odeslaných datových zpráv

Žádost:

1. V jakém formátu uchovává Váš orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám v elektronické podobě, po 90 dnech, kdy se zprávy z datové schránky automaticky mažou, pokud je v elektronické podobě uchovává (např. pdf)? Pokud Váš orgán tyto zprávy uchovává v listinné podobě, pak jakým způsobem převádíte tyto zprávy z elektronické podoby?

2. Poskytuje nějaký subjekt Vašemu úřadu program spisové služby (např. ginis, radnice vera apod.)? Který? Jste s ním spokojeni?

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Ad 1) Městský úřad Vysoké Mýto uchovává datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám v elektronické podobě ve formátu ZFO, který obsahuje všechny přílohy. Spolu s odchozí zprávou je uložena i doručenka, taktéž ve formátu ZFO.

 

Ad 2) Pro provoz spisové služby využíváme program „Spisová služba“ od firmy GEOVAP, spol. s r.o., Pardubice, IČ: 15049248. K programu nemáme žádné výhrady.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 20. 6. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem