6. 6. 2019 Informace o postupech ve správním řízení o přestupku na pozemních komunikacích

Žádost:

S odkazem na § 41 odst. 1 zákona o přestupcích,  § 125f odst. 2 písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích,  § 125f odst. 1 silničního zákona,  § 2 odst. b) silničního zákona,   § 2 odst. 15 zákona o podmínkách provozu na pozemních a  § 125f odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích bych rád obdržel následující informace:

 1. V případě přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či neoprávněného zastavení nebo stání kde řidič není ztotožněn na místě by Váš správní orgán zahájil správní řízení proti majiteli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden ve velkém technickém průkazu), či proti provozovateli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden v malém technickém průkazu a je odlišný, než majitel)?
 2. Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli motorového vozidla, či pprovozovateli motorového vozidla?
 3. Je postup Vašeho správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem motorového vozidla, avšak využívají „Virtuálního Provozovatele“ (například www.VirtualniProvozovatel.cz), tj. subjekt, který využívá tzv. společného řízení, kdy je například za 1000 přestupků z Vaší obce uložena sankce 3000 Kč, kdy na základě výše uvedené právní úpravy musí Váš správní orgán tyto zahájit v tzv. společném řízení, či Váš správní orgán toto nerozlišuje?
 4. Existuje možnost, že by řízení o výše uvedených přestupcích bylo v nějakém případě zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti provozovateli motorového vozidla?
 5. Kolik bylo v roce 2018 ve Vaší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv. přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový příjem Vaší obce z uvedených rozhodnutí?

 

Způsob doručení: e-mailem

 

Odpověď:

Povinný subjekt poskytl informace na otázky uvedené v bodech 3 a 5:

Ad 3) Městský úřad Vysoké Mýto toto nerozlišuje. 

Ad 5) Za rok 2018 vedl Městský úřad Vysoké Mýto 302 pravomocných řízení ve věci tzv. přestupků provozovatele, průměrná sankce byla 500 Kč a celkový příjem města Vysokého Mýta z uvedených rozhodnutí činil 204 000 Kč.

 

V případě otázek uvedených v bodech 1, 2 a 4 se zcela zjevně jedná o dotazy na názor povinného subjektu a jeho případnou budoucí rozhodovací praxi, tedy o informace, na které se ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ povinnost poskytovat informace podle InfZ nevztahuje. Proto povinnému subjektu nezbylo než rozhodnutím žádost o poskytnutí informace podle InfZ částečně odmítnout.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 19. 6. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky

 

S odkazem na § 41 odst. 1 zákona o přestupcích,  § 125f odst. 2 písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích,  § 125f odst. 1 silničního zákona,  § 2 odst. b) silničního zákona,  § 2 odst. 15 zákona
o podmínkách provozu na pozemních

a  § 125f odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích bych rád
obdržel následující informace:

 1. V
       případě přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti,
       jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či
       neoprávněného zastavení nebo stání kde řidič není ztotožněn na místě by
       Váš správní orgán zahájil správní řízení proti majiteli motorového vozidla
       (tj. osobě či subjektu, který je uveden ve velkém technickém průkazu), či
       proti provozovateli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je
       uveden v malém technickém průkazu a je odlišný, než majitel)?
 2. Po
       kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli
       motorového vozidla, či po provozovateli motorového vozidla?
 3. Je
       postup Vašeho správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají
       možnosti zůstat vlastníkem motorového vozidla, avšak využívají
       „Virtuálního Provozovatele“ (například
  www.VirtualniProvozovatel.cz), tj. subjekt, který využívá tzv. společného
       řízení, kdy je například za 1000 přestupků z Vaší obce uložena sankce 3000
       Kč, kdy na základě výše uvedené právní úpravy musí Váš správní orgán tyto
       zahájit v tzv. společném řízení, či Váš správní orgán toto nerozlišuje?
 4. Existuje
       možnost, že by řízení o výše uvedených přestupcích bylo v nějakém případě
       zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy
       proti provozovateli motorového vozidla?
 5. Kolik
       bylo v roce 2018 ve Vaší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí
       ve věci tzv. přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná
       sankce a jaký byl celkový příjem Vaší obce z uvedených rozhodnutí?