6. 7. 2021 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 6. 7. 2021 do datové schránky písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o poskytnutí informací z evidence obyvatel Vysokého Mýta a z evidence pohřbených osob na hřbitově ve Vysokém Mýtě o osobách svých předků. Povinný subjekt nalezené informace poskytl.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 20. 7. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky