7. 3. 2018 Kopie korespondence mezi MěÚ Vysoké Mýto a KÚ Pak o správním deliktu TS Vysoké Mýto

Žádost:

KÚ Pardubického kraje zaslal MÚ Vysoké Mýto, odboru dopravy a sil. hosp. dopisem ze dne 15. 1. 2018 výzvu, aby zahájil do 15. 2. 2018 správní řízení ve věci správního deliktu podle § 180 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, kterého se dopustil stavebník TS Vysoké Mýto tím, že užíval stavbu Oprava mostku přes Mlýnský potok bez kolaudačního souhlasu.

Žádám o kopie veškeré korespondence mezi odborem dopravy a sil. hosp. MÚ Vysoké Mýto a KÚ Pardubického kraje k této záležitosti od doručení uvedené výzvy do dnešního dne.

 

Způsob podání: písemně, osobně 

 

 

Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že jedinou korespondencí mezi Městským úřadem Vysoké Mýto, odborem dopravy a silničního hospodářství a Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství ve věci správního deliktu podle § 180 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, kterého se dopustil stavebník tím, že užíval stavbu bez kolaudačního souhlasu, byla ve Vámi uvedeném období výzva Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 15. 1. 2018 evidovaná Městským úřadem Vysoké Mýto pod č. j. MUVM/01946/2018. Kopii této výzvy Vám zasíláme v příloze ZDE.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 20. 3. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou