7. 4. 2021 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 7. 4. 2021 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval  o informace z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Vysoké Mýto právnickým osobám v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 týkající se pozemních staveb (budov) Povinný subjekt požadované údaje poskytl.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 13. 4. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky