7. 7. 2019 Informace do průzkumu využití dotací pro města a obce

Žádost:

  1. Využívá Vaše obec aktivně finanční prostředky z dotací?

  2. Je v současné době ve Vaší obci plánována investice, na kterou byste rádi získali dotaci?

  3. Je ve vaší obci vybudován vodovod?

  4. Je ve vaší obci vybudována kanalizace?

 

Způsob doručení: e-mailem

 

Odpověď:

Ad 1) Ano.

Ad 2) Ano.

Ad 3) Ano.

Ad 4) Ano.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 18. 7. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem