7. 8. 2020 Informace o sběru tříděného obalového odpadu

Žádost:

Žádáme Vás o poskytnutí informace týkající se sběru tříděného obalového odpadu ve vaší obci za rok 2019 v následujícím členění:

  1. Kolik bylo v územní působnosti obce sebráno obalových odpadů v hmotnostních jednotkách v třídění dle jednotlivých základních typů, tj. v třídě sklo, plast, papír a lepenka, kovy, dřevo, a přirozeně celkem.

  2. Jaké roční finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů obci v roce 2019 vznikly?

  3. Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz tříděných obalových odpadů?

  4. Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz tříděných plastových odpadů?

  5. Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím třídění, resp. přetřídění, plastových odpadů?

  6. Jaké platby byly v roce 2019 uhrazeny obcí za dopravu vytříděných komodit k dalšímu (druhotnému) zpracování?

  7. Kolik finančních prostředků obec obdržela v roce 2019 od společnosti EKOKOM a. s. za činnost a spolupráci dle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využité odpadů, včetně odměn a bonusů.   

  8. Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej druhotně využitelných surovin ze sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje sama.

  9. Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej PET ze sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje sama.

  10. Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej Al plechovek ze sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje sama.

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky 

 

Odpověď:

O odpadové hospodářství na území města se stará příspěvková organizace města Vysokého Mýta – Technické služby Vysoké Mýto.

Ad 1)              

množství (t)    náklady v Kč

papír                305,154           512 759 Kč

plast                188,598           901 920 Kč

sklo                 204,365           489 188 Kč

tetrapak              4,400             11 358 Kč

kovy, nápoje        0,000                     0 Kč

dřevo                  0,000                     0 Kč

celkem             702,517        1 915 225 Kč

Ad 2) Finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů byly v roce 2019 1.915.225 Kč.

Ad 3) Subjektům zajišťujícím svoz tříděných obalových odpadů bylo v roce 2019 zaplaceno 1.915.225 Kč.

Ad 4) Subjektům zajišťujícím svoz plastových odpadů bylo v roce 2019 zaplaceno 901.920 Kč.

Ad 5) Žádné platby za přetřídění plastových odpadů nebyly, protože vytříděný plastový odpad od občanů se předává oprávněné osobě (do vlastnictví), která s ním dál sama nakládá.

Ad 6) Náklady na dopravu vytříděných komodit jsou hrazeny v celkové ceně dle smlouvy s oprávněnou osobou, které jsou odpady předávány.

Ad 7) Město Vysoké Mýto obdrželo od společnosti EKOKOM a. s. 1.616.487,84 Kč.

Ad 8) Za prodej druhotně využitelných surovin ze sběru tříděných odpadů města Vysoké Mýto obdrželo 106.924 Kč.

Ad 9) Obec tuto činnost nerealizuje.

Ad 10) Za prodej 2,102 t AL plechovek ze sběru tříděného odpadu město Vysoké Mýto obdrželo 15.344,60 Kč.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 21. 8. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky