8. 3. 2021 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 8. 3. 2021 e-mailem písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o poskytnutí metodiky vnitřní finanční kontroly a statistické informace o kontrolní činnosti povinného subjektu. Povinný subjekt požadovanou metodiku a informace poskytl.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 19. 3. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem